Korupcijos prevencijos programa

         2021 m. vasario 10 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-5-27 atnaujinta Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo darbo grupės sudėtis:

        – Lilija Žilinskienė, direktorė, darbo grupės pirmininkė;

        – Judita Miniotaitė-Astakhova, vyresnioji logopedė, atsakinga už korupcijos prevenciją mokykloje;

       –  Danutė Rašimienė, vyresnioji mokytoja;

        – Jolanta Lukoševičienė, mokytoja.

2019-2021 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2020 metus

2019-2021 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2019 metus

2019-2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

       Korupcijos prevencijos tikslai:

  • Formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją ir didinti teisinį sąmoningumą;
  • Atskleisti priežastis ir sąlygas korupcijai pasireikšti mokykloje ir jas šalinti.

       Korupcijos prevencijos uždaviniai:

  • Mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;
  • Užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje;
  • Didinti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje;
  • Supažindinti su korupcijos reiškiniu: esme, priežastimis, pasekmėmis;
  • Skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams;
  • Pademonstruoti kovos su korupcija galimybes;
  • Prisidėti prie bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose formuluojamų vertybinių nuostatų ugdymo (pagarba demokratijos vertybėms, neabejingumas viskam, kas vyksta šalia, sąžiningumas, atsakomybė už veiksmus ir poelgius);
  • Plėtoti gebėjimus: komunikuoti, rasti, tvarkyti ir perduoti informaciją, kritiškai mąstyti ir spręsti problemas, racionaliai planuoti ir organizuoti veiklą, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.

Korupcijos tikimybės nustatymo ataskaita 2019 m.

Korupcijos ataskaita už 2018 metus

2016-2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2016 METUS