Finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys (I ketvirtis)

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Aiškinamasis raštas

2019 m. įsigytų mokymo priemonių sąrašas

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys (metinis)

Aiškinamasis raštas

Atsargų vertės pasikeitimas

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Finansavimo sumų likučiai

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

2019 m.informacija pagal veiklos segmentus: pagrindinės veiklos pinigų srautai

2019 m. informacija pagal veiklos segmentus: pagrindinės veiklos pinigų sąnaudos

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. III ketv.

Aiškinamasis raštas 2019 m. III ketv.

Finansavimo sumos 2019 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. II ketv.

Aiškinamasis raštas 2019 m. II ketv.

Finansavimo sumos 2019 m. II ketv.

 

Finansinės būklės ataskaita 2018 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m.

Aiškinamas raštas 2018 m.

Aiškinamojo rašto 1 priedas

Aiškinamojo rašto 2 priedas

Aiškinamojo rašto 3 priedas

Aiškinamojo rašto 4 priedas

Aiškinamojo rašto 5 priedas

Aiškinamojo rašto 6 priedas

Aiškinamojo rašto 7 priedas

Aiškinamojo rašto 8 priedas

Aiškinamojo rašto 9 priedas

Aiškinamojo rašto 10 priedas

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2018 m.

Pinigų srautų ataskaita 2018 m.

 

Finansinės būklės ataskaita 2018 III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 III ketv.

Aiškinamasis raštas 2018 III ketv.

Finansavimo sumos 2018 III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2018 II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 II ketv.

Aiškinamasis raštas 2018 II ketv.

Finansavimo sumos 2018 II ketv.

 

Finansinės būklės ataskaita 2016 II ketv

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 II ketv

Aiškinamasis raštas 2016 II ketv

Finansinės būklės ataskaita 2016 III ketv

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 III ketv

Aiškinamasis raštas 2016 III k

Finansinės būklės metinė ataskaita 2016

Veiklos rezultatų metinė ataskaita 2016

Aiškinamasis raštas metinis 2016

Finansinės būklės ataskaita 2017 II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 II ketv.

Aiškinamasis raštas 2017 II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2017 III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 III ketv.

Aiškinamasis rašatas 2017 III ketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2017 metus

Veiklos rezultatų ataskaita už 2017 metus

Pinigų srautų ataskaita už 2017 metus

Aiškinamasis raštas už 2017 metus

Finansavimo sumų likučiai

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas