Svarbu žinoti 2019-2021 m. m.

 2019–2021 m. m. ugdymo proceso organizavimo santrauka
  1. Ugdymo proceso trukmė:

1.1. 2019–2020 mokslo metais:

1.1.1. mokslo metai prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi 2020 m. rugpjūčio 31 d.;

1.1.2. ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi: 1–4 klasės mokiniams 2020 m. birželio 9 d., 5–10 klasės ir socialinių įgūdžių programos mokiniams 2020 m. birželio 23 d.   Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasėms – 175 ugdymo dienos, 5–10 ir socialinių įgūdžių programos klasėms –185 ugdymo dienos.

1.2. 2020–2021 mokslo metais:

1.2.1. mokslo metai prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2021 m. rugpjūčio 31 d.;

1.2.2. ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi: 1–4 klasės mokiniams 2021 m. birželio 10 d., 5–10 klasės ir socialinių įgūdžių programos mokiniams 2021 m. birželio 25 d. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasėms – 175 ugdymo dienos, 5–10 ir socialinių įgūdžių programos klasėms –185 ugdymo dienos.

  1. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. Ugdymas vykdomas pusmečiais:

2.1. 2019–2020 mokslo metais:

I-asis pusmetis 1–4 klasės mokiniams – 2019-09-02 – 2020-01-22

I-asis pusmetis 5–10 klasės ir socialinių įgūdžių programos mokiniams – 2019-09-02 – 2020-01-29

II-asis pusmetis 1–4 klasės mokiniams – 2020-01-23 – 2020-06-09

II-asis pusmetis 5–10 klasės ir socialinių įgūdžių programos mokiniams – 2020-01-30 – 2020-06-23

          2.2. 2020–2021 mokslo metais:

I-asis pusmetis 1–4 klasės mokiniams – 2020-09-01 – 2021-01-29

I-asis pusmetis 5–10 klasės ir socialinių įgūdžių programos mokiniams – 2020-09-01 – 2021-01-29

II-asis pusmetis 1–4 klasės mokiniams – 2021-02-01 – 2021-06-10

II-asis pusmetis 5–10 klasės ir socialinių įgūdžių programos mokiniams – 2021-02-01 – 2021-06-25

  1. Mokinių atostogos 2019–2020 mokslo metais:

Rudens atostogos

2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.

Vasaros atostogos (1–4 klasių mokiniams)

2020 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d.

Vasaros atostogos (5–10 ir socialinių įgūdžių programos mokiniams)

2020 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d.

  1. Mokinių atostogos 2020–2021 mokslo metais:

Rudens atostogos

2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2020 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

Vasaros atostogos (1–4 klasių mokiniams)

2021 m. birželio 11 d. – rugpjūčio 31 d.

Vasaros atostogos (5–10 ir socialinių įgūdžių programos mokiniams)

2021 m. birželio 28 d. – rugpjūčio 31 d.

4.1. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia nustatyta mokyklos direktoriaus (2020-08-28 įsakymas Nr. V-5-1061), suderinus su mokyklos taryba (2020-08-25 protokolas Nr. MT-6) ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos įgaliotu asmeniu.

  1. Dešimt ugdymo proceso dienų skiriamos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Ji yra ugdymo proceso dalis ir siejama su mokyklos tikslais, mokinių mokymosi poreikiais ir organizuojama mokykloje ar už jos ribų. Ši veikla organizuojama nuosekliai per visus mokslo metus, įvairiose mokymosi aplinkose, mokyklos ugdymo plane nustatytu laiku. 2020–2021 m. m. po pamokų vykdomos pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės veiklos laikas perskaičiuojamas į 6 ugdymo dienų laiką:

Data

Klasės

Veiklos rūšis

Laukiamas rezultatas

2020 m. rugsėjis

(pamokų metu)

1–10,

soc. įgūdž.

Mokslo ir žinių diena „Būk sveika, mokykla”.

Daugiau kaip pusė mokinių elgsis pagarbiai vienas kito, pedagogų, kitų bendruomenės narių atžvilgiu.

2020 m. rugsėjis

(pamokų metu)

1–10,

soc. įgūdž.

Projektinė veikla. Sveikatingumo diena. Geriausi draugai – oras, saulė ir vanduo.

Didesnei daliai mokinių atsiskleis poreikis gyventi sveikai, daugiau laiko leisti gamtoje, būti fiziškai aktyviu.

2020 m. rugsėjis

(po pamokų)

1*   pamoka

1–10,

soc. įgūdž.

Kultūros pasas. Edukacija „Kuriame pasaką”.

Didesnė dalis mokinių ugdys kultūros pažinimo įpročius ir plės kultūros patirtį.

2020 m. spalis

(po pamokų)

1*   pamoka

1–10,

soc. įgūdž.

Kultūros pasas. Literatūrinis-edukacinis užsiėmimas „Laiškai pasauliui”.

Didesnė dalis mokinių ugdys kultūros pažinimo įpročius ir plės kultūros patirtį.

2020 m. lapkritis

(po pamokų)

2*   pamokos

1–10,

soc. įgūdž.

Tolerancijos diena.

Daugiau kaip pusė mokinių bus tolerantiški vienas kito, pedagogų, kitų bendruomenės narių atžvilgiu.

2020 m. gruodis

(po pamokų)

3* pamokos

1–10,

soc. įgūdž.

Kalėdinio laikotarpio etnokultūrinių tradicijų ugdymo diena.

Daugiau kaip pusė mokinių puoselės lietuvių tautos tradicijas, prisimins senuosius lietuvių papročius, mokysis švęsti šventes.

2021 m. sausis

(po pamokų)

1* pamoka

1–10,

soc. įgūdž.

Minėjimas, skirtas Laisvės gynėjų dienai.

Didesnė dalis mokinių paminės pasiektą pilietinę pergalę prieš agresorių ir prisijungs prie pilietinės akcijos.

2021 m. vasaris

(po pamokų)

1* pamoka

1–10,

soc. įgūdž.

Minėjimas, skirtas Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.

Didesnė dalis mokinių ugdys patriotinius jausmus, kūrybiškumą.

2021 m. vasaris

(po pamokų)

1* pamoka

1–10,

soc. įgūdž.

Užgavėnių šventė.

Didesnė dalis mokinių domėsis Užgavėnių tradicijomis, puoselės pagarbą draugui ir artimam, lavins meninius įgūdžius.

2021 m. kovas

(po pamokų)

1* pamoka

1–10,

soc. įgūdž.

Viktorina, skirta Kovo 11-ajai.

Didesnė dalis mokinių pasitikrins ir pagilins žinias apie Lietuvą.

2021 m. kovas

(po pamokų)

3* pamokos

1–10,

soc. įgūdž.

Kaziuko mugė.

Daugiau kaip pusė mokinių bus kūrybiški, parodys meninę išmonę, bendraus ir bendradarbiaus tarpusavyje.

2021 m. kovas

(po pamokų)

1* pamoka

1–10,

soc. įgūdž.

„Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ”.

Didesnė dalis mokinių išmoks atpažinti patyčias, žinos, kur galima kreiptis pagalbos ir kaip elgtis kai yra patiriamos patyčios.

2021 m. balandis

(po pamokų)

1* pamoka

1–10,

soc. įgūdž.

Akcija „Darom”.

Daugiau kaip pusė mokinių bus atsakingi už aplinką, kurioje gyvena.

2021 m. birželis

(pamokų metu)

1–10,

soc. įgūdž.

Sporto šventė.

Didesnė dalis mokinių sustiprins sveikatą, ištvermę, bus fiziškai aktyvūs.

2021 m. birželis

(pamokų metu)

1–10,

soc. įgūdž.

Rasos diena.

Didesnė dalis mokinių domėsis mokyklos istorija ir tradicijomis, išsiugdys socialines kompetencijas.

2021 m. birželis

(po pamokų)

2* pamokos

5–10,

soc. įgūdž.

Turizmo diena.

Didesnė dalis mokinių bendraus nekasdieninėje sociokultūrinėje aplinkoje, bus žingeidūs.

2021 m. birželis

(po pamokų)

1* pamoka

5–10,

soc. įgūdž.

Pilietinė iniciatyva, skirta Gedulo ir vilties dienai.

Didesnė dalis mokinių minint Gedulo ir vilties dieną, prisijungs prie pilietinės iniciatyvos.

2020–2021 m. m.

(mokinių atostogų metu)

10* pamokų

1–10,

soc. įgūdž.

2 dienos klasių vadovų ekskursijoms.

Didesnė dalis mokinių bendraus nekasdieninėje sociokultūrinėje aplinkoje, bus žingeidūs.

skaičiai su*( 1*,2*,3*, 10*) žymi pamokų skaičių –perskaičiuojamą į 6 ugdymo dienas.