Istorija

Mokykla savo istoriją pradėjo 1890 metais, kai prie pravoslavų cerkvės buvo įkurta našlaičių prieglauda. Per Pirmąjį pasaulinį karą pastatas buvo sugriautas. 1924 m. rugpjūčio 15 d. į rekonstruotus rūmus Bažnyčios gatvėje (dabartinė Č. Darvino g. 4) persikėlė Kybartų „Žiburio“ progimnazija, kuri prieš tai buvo Senapilės g. (dabartinė J. Basanavičiaus g.). Švietimo ir mokslo ministerija 1923 m. gegužės 23 d. davė leidimą nuo 1925–1926 mokslo metų pradžios vietoj Kybartų „Žiburio“ progimnazijos įsteigti Kybartų aukštesniąją komercijos mokyklą. Oficialiai aukštesnioji komercijos mokykla buvo atidaryta 1925 m. rugsėjo 1 d. Pirmuoju jos direktoriumi buvo paskirtas kun. Pijus Karalius. Pirmoje laidoje mokėsi 258 mokiniai, baigę pradinės mokyklos keturis skyrius. Dirbo 13 mokytojų. 1934 m. rugsėjo 1 d. aukštesnioji komercijos mokykla Švietimo ministerijos nutarimu buvo reorganizuota į Kybartų gimnaziją. Jos direktoriumi tapo Vincas Ambrazevičius.

Naują gyvenimą po Antrojo pasaulinio karo mokykla pradėjo 1959 m. rugsėjo 1 d., kai suremontuotuose rūmuose buvo atidaryta Kybartų bendrojo lavinimo mokykla-internatas. Tą dieną į mokyklą-internatą buvo atvežti pirmieji penki auklėtiniai: dvi mergaitės ir trys berniukai. Mokyklai-internatui vadovavo Česlovas Virškus.

1972 m. rugsėjo 1 d. mokykla pertvarkytą į Kybartų pagalbinę mokyklą-internatą. Mokyklai vadovavo direktorė Julė Baltutienė.
1982 m. prie pagalbinės mokyklos pristatytas priestatas – trijų auštų 180 vietų bendrabutis.
2007 m. rugsėjo 3 d. mokykla padalyta į Kybartų „Rasos“ specialiąją mokyklą ir Kybartų vaikų globos namus.

Mokykla vykdo pradinio ugdymo individualizuotą, pagrindinio ugdymo individualizuotą ir socialinių įgūdžių programas.